Toteutus WEBON ylläpitoon
               www.hape.fi
Joensuu, Kauppakatu 21 (pysäköintitalo)
Joensuu, Torikatu 19
H y v ä t   t i l a t   t o i m i a.

Lukkotie 9, FI-80100 Joensuu
Tel. +358 400 672 949
hilkka.tanskanen@korhonenyhtiot.fi
Tervetuloa Korhonen Yhtiöt Oy:n
verkkosivuille!

Korhonen Yhtiöt Oy on joensuulainen
perheyritys

Yhtiö harjoittaa itse tai tytäryritystensä
kautta kiinteistöjen rakentamis-,
jalostamis- ja vuokrausliiketoimintaa
sekä tuottaa pysäköintipalveluja.

Korhonen Yhtiöt Oy:n toiminta käynnistyi
vuonna 1959.

Yhtiön tapa toimia perustuu sen arvoihin.
Ne ovat luotettavuus, ihmisten ja ympäristön arvostaminen ja pitkäjänteisyys.