Korhonen Yhtiöt

Hyvät tilat toimia

Korhonen Yhtiöt Oy on Joensuulainen perheyritys, jonka suurimmat kiinteistökokonaisuudet ovat Joensuussa, Kuopiossa, Mikkelissä ja pienempiä kiinteistöjä on myös muutamilla muilla paikkakunnilla Itä-Suomessa.

Konsernin kiinteistöissä on tavarankäsittelyyn, varastointiin,  autojen pysäköintiin, korjaamotoimintaan, koulutukseen ja  toimistokäyttöön soveltuvia tiloja. Kaikki vuokrattavat tilat ovat hyvin varusteltuja.

Korhonen Yhtiöt Oy:n omistavat Pertti, Juha ja Jouni Korhonen. Yhtiö keskittyy kiinteistöjen rakentamiseen, jalostamiseen ja vuokraamiseen. Korhosen yrittäjäperheen neljäs sukupolvi on varttumassa.


Korhonen Yhtiöt Oy omistaa kiinteistöjä, rakentaa ja jalostaa niitä sekä vuokraa toimitiloja erityisesti toimistokäyttöön sekä tavarankäsittelyyn ja varastointiin.  

Liikemerkki ja perustehtävä

” Hyvät tilat toimia” -slogan kuvaa yhtiön perustehtävää.

image2

 

Korhonen Yhtiöt Oy:n liikemerkin ytimessä oleva helmi kuvastaa vuosikymmeniä menestyksekkäästi toimineen yrityksen luotettavuuuta ja laatua.

Yhtiön perustehtävä on rakentaa ja jalostaa hyvin toimivia ja kustannustehokkaita tiloja ja tarjota niitä liike-elämän ja julkishallinnon tarpeisiin.

Arvot

image3

Korhonen Yhtiöt Oy:n arvot ovat:

- Luotettavuus

- Ihmisen ja  ympäristön kunnioittaminen

- Pitkäjänteisyys

Laatulupaus

image4

Korhonen Yhtiöt Oy tarjoaa  asiakkailleen hyviä toimitiloja, jotka turvaavat asiakkaan toiminnan  pitkäjänteisen ja häiriöttömän kehittämisen.

Toimitilat pyritään sijoittamaan  käyttötarkoitukseensa sopiviin sekä liikenteellisesti sujuviin ja taajamaliikennettä 

vähentäviin paikkoihin.

Historiaa

Lapsuuden koti

image5

Korhonen Yhtiöt Oy:n toiminta  käynnistyi vuonna 1959, kun Erkki Korhonen osti Kiitokitee Oy:n. Ostettu yritys oli yhden auton yritys, jolla oli kaksi lupaa. Yhtiö kuljetti Alkon tuotteita  Rajamäeltä Joensuun alueen harvalukuisiin myymälöihin ja lisäksi yhtiöllä oli yksi tavaraliikennelupa Helsingistä Joensuuhun.

Se oli kuitenkin lähtölaukaus yritykselle, joka orgaanisen kasvun ja lukuisten yritysostojen kautta kasvoi Suomen suurimmaksi perheomisteiseksi  logistiikka-alan yritykseksi.

Tässä mökissä Pertti Korhonen syntyi.

image6

Kuljetusliiketoiminnan yhteydessä  erityisesti 1990 – ja 2000 - luvuilla rakennettiin omaan toimintaan tarvittavia tiloja. Niiden yhteyteen rakennettiin myös vuokrattavia tiloja lähinnä logistiikka-alan koulutuksen ja korjaamotoiminnan tarpeisiin. Emoyhtiö jatkoi tätä kiinteistöliiketoimintaa, kun kuljetusliiketoimintaa harjoittava tytäryritys myytiin vuonna 2012. 

Korhonen Yhtiöt Oy jatkaa siis edelleen Pertti Korhosen johdolla kiinteistö- ja sijoitusliiketoimintaa. Kiinteistö- ja sijoitusjohtajaksi siirtyi Suomen Kiitoautojen aikaisempi toimitusjohtaja Esko Torssonen.