Toteutus WEBON ylläpitoon
               www.hape.fi


Korhonen Yhtiöt Oy

Hyvät tilat toimia


Korhonen Yhtiöt Oy on joensuulainen perheyritys, jonka suurimmat kiinteistökokonaisuudet ovat Joensuussa, Kuopiossa, Mikkelissä ja pienempiä kiinteistöjä on myös muutamilla muilla paikkakunnilla Itä-Suomessa.

Konsernin kiinteistöissä on tavarankäsittelyyn, varastointiin, autojen pysäköintiin, korjaamotoimintaan, koulutukseen ja toimistokäyttöön soveltuvia tiloja. Kaikki vuokrattavat tilat ovat hyvin varusteltuja.

Korhonen Yhtiöt Oy:n omistavat Pertti, Juha ja Jouni Korhonen. Yhtiö keskittyy kiinteistöjen rakentamiseen, jalostamiseen ja vuokraamiseen. Korhosen yrittäjäperheen neljäs sukupolvi on varttumassa.


Lukkotie 9, FI-80100 Joensuu
Tel. +358 400 672 949
hilkka.tanskanen@korhonenyhtiot.fi

Liikemerkki ja perustehtävä
Korhonen Yhtiöt Oy:n liikemerkin ytimessä oleva helmi kuvastaa vuosikymmeniä menestyksekkäästi toimineen yrityksen luotettavuuuta ja laatua.

Yhtiön perustehtävä on rakentaa ja jalostaa hyvin toimivia ja kustannustehokkaita tiloja ja tarjota niitä liike-elämän ja julkishallinnon tarpeisiin.

” Hyvät tilat toimia”  -slogan kuvaa yhtiön perustehtävää.

Arvot
Korhonen Yhtiöt Oy:n arvot ovat:

- Luotettavuus

- Ihmisen ja ympäristön kunnioittaminen

- Pitkäjänteisyys


Laatulupaus

Korhonen Yhtiöt Oy tarjoaa asiakkailleen hyviä toimitiloja, jotka turvaavat asiakkaan toiminnan pitkäjänteisen ja häiriöttömän kehittämisen.

Toimitilat pyritään sijoittamaan käyttötarkoitukseensa sopiviin sekä liikenteellisesti sujuviin ja taajamaliikennettä

vähentäviin paikkoihin.

 H y v ä t   t i l a t   t o i m i a.